back to thumbnails

Philadelphia

Image 113/189 « prev next »
Elfreth's Alley, houses..Philadelphia, Pennsylvania, PA USA.  Photo copyright Lee Foster, 510-549-2202, lee@fostertravel.com, www.fostertravel.com.  Photo 279-30454

Elfreth's Alley, houses..Philadelphia, Pennsylvania, PA USA. Photo copyright Lee Foster, 510-549-2202, lee@fostertravel.com, www.fostertravel.com. Photo 279-30454

279-30454.jpg
© Lee Foster

Keywords: